Privacyverklaring

DIFOX, vestiging van Duttenhofer GmbH & Co. KG ("DIFOX")

Stand: januari 2020

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Duttenhofer GmbH & Co. KG, vestiging DIFOX, Alfred-Nobel-Straße 6, 97080 Würzburg, Duitsland.

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De externe functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is dr. Carlo Piltz, Reusch Rechtsanwälte, Joachimsthaler Str. 34, 10719 Berlijn; tel.: + 49 (0) 30 23 328 95 0.

3. Doel, duur en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 punt a) AVG) verwerkt ten behoeve van de registratie voor de nieuwsbrief. Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw aanvraag te verwerken, om contact met u op te nemen en, indien van toepassing, om precontractuele maatregelen of de overeenkomst uit te voeren (art. 6, lid 1 punt b) AVG). Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens buiten de feitelijke uitvoering van de overeenkomst om de volgende gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te behartigen: controle en optimalisatie van de procedures voor behoeftenanalyse en direct contact, advertenties of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, het doen gelden van rechtsvorderingen en verdedigen in geval van juridische geschillen, het waarborgen van de IT-veiligheid en de IT-werking, het mogelijk maken van verschillende betaalmethoden voor uw online bestelling, het waarborgen van de werking van onze website, het gebruik van sociale-mediafuncties en maatregelen voor bedrijfsbeheer en de verdere ontwikkeling van diensten en producten (art. 6, lid 1 punt f) AVG).

Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse bewaar- en documentatieverplichtingen en kunnen wij ook wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten (art. 6, lid 1 punt c) AVG). In de volgende tabel vindt u een uittreksel van de belangrijkste bewaartermijnen:

Betreft Bewaartermijn Rechtsgrond (Duitse wetgeving)
Offertes die vervolgens worden besteld, e-mails (zakelijke berichten), e-mails (aanmaningen), faxen (zakelijke berichten), leveringsbonnen, herinneringsberichten en aanmaningen 6 jaar § 147 AO, § 257 HGB
Uitgaande facturen, ontvangstbewijzen, e-mails (boekingsbonnen zoals facturen), leveringsbonnen, op voorwaarde dat deze worden gebruikt als betalingsbewijs, met name in verband met een factuur, remboursbonnen, online facturen 10 jaar § 147 AO, § 257 HGB
Gegevens over de desbetreffende koopovereenkomst voor de afhandeling van garantieclaims 2 jaar § 438 lid 1 nr. 3 BGB
Gegevens over de desbetreffende overeenkomst voor de afhandeling van garantieclaims afhankelijk van het betreffende product § 443 BGB

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (landen buiten de EU en de Europese Economische Ruimte - EER) als dit noodzakelijk of wettelijk vereist is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten of als u ons uw toestemming heeft gegeven. Wij informeren u over details, voor zover dit wettelijk verplicht is.

4. Verwerking van de beschikbare gegevens

4.1 Bestellingen

DIFOX verwerkt de volgende klantgegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de klant, informatie over de inhoud van de bestelling, IP-adres, indien nodig informatie over een afwijkend bezorgadres en informatie over de gewenste betaalmethode. De gegevens worden in Duitsland verwerkt. De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de desbetreffende overeenkomst. De rechtsgrond van de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt b) AVG. Bovendien behouden wij ons het recht voor om u met redelijke tussenpozen per post reclame voor aanbiedingen in onze webwinkel naar uw adres te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw naam en adres voor het verzenden van reclame per post (zie hierboven). Stuur hiervoor een e-mail naar dataprotection@difox.com.

4.2 Aanmelding als vakhandelaar (formulier voor nieuw klanten)

U kunt zich bij DIFOX als vakhandelaar registreren. Vervolgens kan DIFOX in onze winkel op de website een klantaccount voor u aanmaken. Dit gebeurt

 • zodat u gebruik kunt maken van onze diensten, met name voor de weergave van de dagelijks bijgewerkte prijzen;
 • voor de administratie van uw gebruikersgegevens en instellingen;
 • indien van toepassing voor het beheer van uw nieuwsbriefabonnement bij DIFOX;
 • voor de weergave van facturen en openstaande achterstallige betalingen.

Welke gegevens in ieder geval worden verwerkt, staat vermeld op de pagina met het formulier voor nieuwe klanten (https://www.difox.com/shop/en/difox/RegistrationToken). Het doel van de procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen.

De rechtsgrond van de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt b) AVG.

Aangezien wij op grond van §§ 1 lid 9, 11 lid 1 zin 1 GwG (Duitse wetgeving) verplicht zijn onze contractpartner te identificeren alvorens een zakenrelatie aan te gaan of een transactie uit te voeren, verwerken wij als onderdeel van de aanmelding een kopie van de identiteitskaart van de nieuwe klant ter bestrijding van het witwassen van geld, § 58 GwG. De kopie wordt niet voor andere doeleinden verwerkt. Deze kopie van de identiteitskaart wordt conform § 8 lid 4 zin 1 en 3 GwG gedurende vijf jaar na beëindiging van onze zakenrelatie bewaard en daarna vernietigd, tenzij wij op grond van andere wettelijke bewaarverplichtingen verplicht zijn deze voor een langere periode te bewaren, § 8 lid 4 zin 2 GwG.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is daarom art. 6, lid 1 punt c) AVG in combinatie met §§ 1, lid 9, 11, lid 1, zin 1 GwG.

4.3 Dropshipping

DIFOX levert ook goederen aan de eindklant als dropshipper. Dropshipping (ook wel doorverkoop genoemd) verwijst naar een speciale vorm van handel tussen een leverancier en een (online) handelaar. De leverancier biedt producten aan de handelaar aan, die deze te koop aanbiedt in zijn webwinkel. Zodra een klant een product koopt, stuurt de handelaar de bestelling door naar de leverancier. Deze stuurt de goederen in neutrale vorm rechtstreeks naar de eindklant, wat betekent de handelaar niet in contact komt met de goederen. De eindklant merkt meestal niet dat de eigenlijke afzender niet de handelaar is, maar de leverancier. DIFOX verwerkt de gegevens van de eindklant (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) van de vakhandelaar om de dropshipping uit te voeren.

De rechtsgrond van de gegevensverwerking voor de bezorging van het betreffende product aan de eindklant is art. 6, lid 1 punt b) en f) AVG. Het gerechtvaardigde belang is dat DIFOX zijn contractuele verplichting als dropshipper tegenover de handelaar wil nakomen en het bestelde product aan de eindklant wil leveren.

4.4 Gebruik van e-mailadressen voor reclamedoeleinden (nieuwsbrief)

4.4.1 Nieuwsbrief algemeen

U heeft, indien van toepassing, de mogelijkheid om u op de DIFOX e-mailnieuwsbrief te abonneren.

Door u te registreren geeft u toestemming voor het ontvangen van de regelmatige nieuwsbrief, die naast actuele informatie over het internetaanbod van DIFOX en verwijzingen naar speciale productaanbiedingen, ook reclame voor andere diensten en prestaties van DIFOX kan bevatten. D.w.z. dat uw e-mailadres na de registratie door DIFOX wordt gebruikt voor eigen reclamedoeleinden. Het abonnement kan te allen tijde worden opgezegd via de betreffende functie in de nieuwsbrief, door een e-mail te sturen naar dataprotection@difox.com of door gebruik te maken van de betreffende optie in de instellingen van uw klantaccount. Uw e-mailadres wordt opgeslagen om de nieuwsbrief te kunnen versturen. De rechtsgrond van de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt a) AVG.

4.4.2 Nieuwsbrief bij bestaande klanten

Indien u reeds goederen of diensten bij ons heeft gekocht, gebruikt DIFOX uw e-mailadres en, voor personalisatiedoeleinden, de voor- en achternaam van de ingevoerde contactpersoon om u onze nieuwsbrief te sturen voor directe reclame voor onze eigen gelijksoortige goederen of diensten, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van de eerder genoemde gegevens. U kunt natuurlijk te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van onze nieuwsbrief met werking voor de toekomst door te klikken op "Afmelden" aan het einde van de ontvangen nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprotection@difox.com. Er ontstaan geen andere kosten dan de internetkosten volgens de basistarieven voor het verzenden.
De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt f) AVG. Het is in ons gerechtvaardigd belang om u te kunnen informeren over onze nieuwste aanbiedingen voor onze producten door middel van directe reclame.

4.5 Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de betaling

Betaalmethode "Vooruitbetaling (via bankoverschrijving)", "Achteraf betalen"

Indien u kunt kiezen voor "Vooruitbetaling (via bankoverschrijving)" of "Achteraf betalen" als betaalmethode bij de bestelling, verwerkt DIFOX alleen de door u in het kader van de bestelling verstrekte persoonsgegevens om de bestaande overeenkomst met u uit te voeren.

De rechtsgrond van de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt b) AVG.

4.6 Speciale voorwaarden/terugbetaling

DIFOX kan rapporten naar zijn fabrikanten en leveranciers sturen om mogelijke speciale voorwaarden te kunnen controleren in het kader van een potentiële overeenkomst of latere bonussen (kickbacks) na de uitvoering van een overeenkomst voor een klant. Deze rapporten bevatten de bedrijfsnaam en kunnen in individuele gevallen ook persoonsgegevens bevatten, namelijk de naam van de ondernemer. De rechtsgrond van de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt b) AVG. Indien van toepassing wordt ook de naam van een contactpersoon in het bedrijf van de klant vermeld waarvoor de speciale voorwaarden worden gecontroleerd. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang van DIFOX is dat de fabrikant of leverancier indien nodig contact kan opnemen met de klant. Bovendien bestaat het gerechtvaardigde belang dat de fabrikant van het product speciale voorwaarden/terugbetalingen niet kan controleren zonder noodzakelijke informatie.

4.7 Goederenverzekering

DIFOX is verzekerd in het kader van een goederenverzekering. In het kader van deze verzekering kan DIFOX gebruikmaken van gespecialiseerde diensten van de verzekeraar (kredietverzekering, factoring, risicobeoordeling en incasso). Indien DIFOX gebruikmaakt van de beschreven diensten, worden de persoonsgegevens met betrekking tot de niet-uitgevoerde overeenkomst ook aan Coface doorgegeven. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in zoverre dat wij ons willen beschermen tegen betalingsverzuim en onze rechten willen doen gelden en onze vorderingen willen uitoefenen.

5. Verwerking van de gebruiksgegevens

5.1 Logfiles

Door het internetaanbod van DIFOX te openen, wordt de volgende informatie automatisch opgeslagen door de webserver:

 • IP-adres van de aanvragende computer;
 • datum en tijdstip van het openen;
 • toegangsmethode/functie gewenst door de aanvragende computer;
 • invoerwaarden die door de aanvragende computer worden doorgegeven (bijv. bestandsnaam);
 • toegangsstatus van de webserver (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, opdracht niet uitgevoerd, etc.);
 • naam van het aangevraagde bestand;
 • URL van waaruit het bestand is opgevraagd/de gewenste functie is geïnitieerd.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het identificeren en traceren van ongeoorloofde toegang tot de webserver en andere strafbare feiten. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt f) AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn het waarborgen van de IT-veiligheid en het garanderen van de werking van onze website.

5.2 Cookies

Deze website van DIFOX maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden toegelicht:

 • tijdelijke cookies en
 • permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit zijn met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde session-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gehele sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren om alle cookies of cookies van derden te accepteren. Wij willen u erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen. De gegevensverwerking is conform art. 6, lid 1 punt f) AVG gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigd belang van een gebruiksvriendelijke weergave van onze website.

5.3 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien op deze website echter de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in staten van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de verantwoordelijke voor deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet.

Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik kunt maken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van de browserplug-in die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in ingekorte vorm verder worden verwerkt, waardoor wordt uitgesloten dat deze kunnen worden teruggeleid tot u als persoon. Als uit de over u verzamelde gegevens conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken, worden deze onmiddellijk uitgesloten wat betekent dat de persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1 punt f) AVG.

Gegevens van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/de.html,

Overzicht omtrent gegevensbescherming: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5.4 Contactformulier

De website van DIFOX beschikt over een contactformulier. De gegevens die u daar invoert worden opgeslagen ten behoeve van de individuele communicatie met u en de gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f) AVG, aangezien wij u een eenvoudige manier willen bieden om contact met ons op te nemen. Uw gegevens worden ook verwerkt voor de beantwoording van uw vraag en voor eventuele vervolgvragen. Indien u contact met ons opneemt om een offerte te verkrijgen of een overeenkomst te sluiten, is de rechtsgrond van de gegevensverwerking art. 6, lid 1 punt b) AVG.

5.5 Nieuwsbrieftracking

DIFOX gebruikt Emarsys Marketing Suite om het gedrag van de ontvanger van onze nieuwsbrief te volgen. De handelingen van de ontvanger (openen van een mailing, klikken op tekst- en beeldlinks, downloaden van afbeeldingen met een e-mailprogramma) worden geregistreerd en anoniem opgeslagen voor statistische doeleinden. Er kan geen conclusie over individuele gebruikers worden getrokken op basis van de gebruikte gegevens. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang van DIFOX is om betere en relevantere informatie aan te bieden aan de ontvangers van de nieuwsbrief.

5.6 Facebook-fanpagina

DIFOX heeft een fanpagina op Facebook. Dit zijn webpagina's die op het platform van Facebook worden aangeboden om DIFOX als bedrijf te presenteren en bijvoorbeeld in contact te komen met klanten en geïnteresseerden.

5.6.1 Gedeelde verantwoordelijkheid met Facebook

Samen met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de Insights-gegevens wanneer u onze fanpagina bezoekt. Met de onderstaande informatie voldoen wij, in het kader van onze gedeelde verantwoordelijkheid, aan onze informatieplicht conform art. 13 AVG. Wanneer u onze fanpagina bezoekt, worden persoonsgegevens door Facebook verwerkt, onder andere uw IP-adres en andere informatie die beschikbaar is op uw computer in de vorm van cookies. Dit geldt zowel voor bezoekers die een Facebook-account hebben als voor bezoekers die niet bij Facebook zijn geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt om DIFOX, als beheerder van de Facebook-fanpagina, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Facebook-pagina. Welke gegevens precies worden verwerkt, kunt u terugvinden in de "Informatie omtrent pagina-Insights-gegevens" die Facebook ter beschikking stelt.: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Lees ook de privacyverklaring van Facebook voor algemene informatie over de omgang met gegevens door Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy.

De resultaten van deze verwerking worden ons, als exploitant van de fanpagina, door Facebook ter beschikking gesteld in een verzamelde, statistische en anonieme vorm van gebruikersstatistieken. Wij hebben geen toegang tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt. Facebook geeft meer informatie over Insights onder de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Welke gegevens Facebook voor eigen doeleinden verwerkt, wordt door Facebook beschreven in zijn richtlijnen voor gegevensgebruik, die toegankelijk zijn via de volgende link: https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en de instelmogelijkheden voor advertenties. Facebook blijft als enige verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens in verband met bezoeken aan fanpagina's die niet onder gedeelde verantwoordelijkheid vallen.

Als u momenteel als gebruiker bij Facebook bent ingelogd, bevindt zich een cookie met uw Facebook-ID op uw eindapparaat. Hierdoor kan Facebook herkennen dat u onze fanpagina heeft bezocht en hoe u deze heeft gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina's. Als u dit wilt voorkomen, dient u uit te loggen bij Facebook of de functie "ingelogd blijven" te deactiveren, de cookies op uw apparaat te verwijderen, uw browser te sluiten en opnieuw op te starten.

Wij willen erop wijzen dat de gegevens uit de fase van het verzamelen ook worden doorgegeven naar plaatsen in de VS, d.w.z. buiten het gebied van de Europese Unie. Voor de VS zelf is er geen sprake van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Facebook neemt echter deel aan het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

In de overeenkomst met DIFOX (beschikbaar onder https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) gaat Facebook ermee akkoord om de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van de Insights-gegevens op zich te nemen conform de AVG en om alle verplichtingen die voortvloeien uit de AVG met betrekking tot de verwerking van deze Insights-gegevens na te komen. De hoofdpunten van de overeenkomst zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Indien u conform AVG het recht van betrokkenen wilt uitoefenen (welke dat zijn, ziet u hieronder onder punt 6.), willen wij u erop wijzen dat wij mogelijk alleen niet volledig daaraan kunnen voldoen. Daarom zou het voor u zeker effectiever zijn om direct contact op te nemen met Facebook. Informatie over uw rechten betreffende pagina-Insights wordt hier door Facebook verstrekt: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Met betrekking tot pagina-Insights en de gedeelde verantwoordelijkheid met Facebook heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Informatie over hoe u uw recht van bezwaar kunt doen gelden vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Indien u alsnog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen uw aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op Insights-gegevens, doorsturen naar Facebook.

De verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers dient voor het weergeven van de fanpagina en voor de statistische evaluatie van het gebruik van onze fanpagina. Deze evaluatie zien wij alleen in geanonimiseerde vorm. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt f) AVG. Onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van de fanpagina en het maken van statistische evaluaties zijn: communicatie en interactie met geïnteresseerden en klanten; verspreiding van informatie over ons bedrijf; anonieme evaluatie en presentatie van het gebruik van de fanpagina.

5.6.2 Onze ongedeelde verantwoordelijkheid

Daarnaast verwerkt DIFOX de gegevens van uw gebruik van de fanpagina die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld in een commentaar) met als doel uw vragen te beantwoorden, met u te communiceren en informatie te publiceren over de inhoud die op de fanpagina of door DIFOX wordt aangeboden. De rechtsgrond van deze verwerking is art. 6, lid 1 punt b) en f) AVG. Het gerechtvaardigde belang bestaat in het effectief informeren van gebruikers, klanten en geïnteresseerden en het communiceren met deze personen.

U kunt contact met ons opnemen voor zover het gaat om de gegevens waarvan de verwerking onder onze verantwoordelijkheid valt om uw rechten als betrokkene tegenover ons te doen gelden. Indien het echter gegevens betreft, waarvan de verwerking uitsluitend binnen het verantwoordelijkheidsgebied van Facebook valt, willen wij u er op wijzen dat onze mogelijkheden bij het uitoefenen van uw rechten beperkt zijn en wij u slechts kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties op Facebook.

5.7 Online vertegenwoordiging op andere sociale-mediaplatforms (LinkedIn)

Wij zijn online vertegenwoordigd op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te kunnen informeren over onze diensten. Wij willen u erop wijzen dat wanneer u onze pagina's daar bezoekt, de persoonsgegevens van de gebruikers door het betreffende sociale-mediaplatform worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Voor deze doeleinden worden normaal gesproken cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen in de gebruikersprofielen ook gegevens onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt, worden opgeslagen (met name als de gebruikers lid zijn van de betreffende platformen en daar zijn ingelogd). Deze gebruikersgegevens worden door het betreffende platform anoniem en samengevoegd aan ons ter beschikking gesteld voor evaluatie. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het verstrekken van relevante informatie aan gebruikers en de communicatie met gebruikers.

De gegevens die door de sociale-mediaplatforms worden verzameld, worden ook buiten de Europese Unie verwerkt, met name in de VS. Deze aanbieders zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield.

Voor een gedetailleerd overzicht van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de onderstaande links met informatie van de aanbieders.

Wij willen erop wijzen dat wanneer u informatie wilt opvragen en uw gebruikersrechten wilt doen gelden, u voor een snel resultaat het beste contact kunt opnemen met de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct geschikte maatregelen nemen en informatie verstrekken. Indien u alsnog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

6. Rechten van de gebruiker

6.1 Intrekking van de toestemming, bezwaar

Indien u DIFOX toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van diensten van DIFOX, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met art. 7, lid 3 AVG. De herroeping kan per e-mail naar het e-mailadres dataprotection@difox.com of schriftelijk naar onderstaand adres worden gestuurd. De gevolgen van de herroeping zijn beperkt tot de opslag en het gebruik van persoonsgegevens, die op basis van wettelijke bepalingen niet reeds mogen worden opgeslagen en gebruikt zonder uw toestemming. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar heeft gemaakt. In dit geval kan het echter zijn dat het in de toekomst niet mogelijk is om de betreffende gegevens te verwerken.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is gebaseerd op belangenafwegingen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking in de zin van art. 21 AVG. Dit is met name het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. In het geval van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen op te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet verder mogen verwerken. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de feiten van de zaak onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende redenen opgeven die een voortzetting van de verwerking rechtvaardigen. Indien u gebruikmaakt van uw recht van bezwaar, zal de verantwoordelijke uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende redenen voor de verwerking zijn die gerechtvaardigd zijn en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene, of tenzij de verwerking dient om juridische vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons informeren over uw bezwaar tegen de reclame via: dataprotection@difox.com of via het onderaan genoemde adres.

6.2 Uw verdere rechten

Op verzoek zal DIFOX u conform art. 15 AVG te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over u bij DIFOX zijn opgeslagen. Bovendien heeft u te allen tijde de mogelijkheid op rectificatie (conform art. 16 AVG), wissing (conform art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (conform art. 18 AVG) van uw persoonsgegevens door DIFOX. Conform art. 20 AVG heeft u het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is. Uitgesloten van de wissing zijn alleen gegevens die DIFOX nodig heeft om lopende taken uit te voeren of om bestaande rechten en vorderingen te doen gelden, alsmede gegevens die DIFOX op grond van wettelijke voorschriften moet bewaren. Dergelijke gegevens worden echter wel geblokkeerd.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op grond van art. 77 AVG.

We helpen u graag.

Adres:
Duttenhofer GmbH & Co. KG
vestiging DIFOX
Alfred-Nobel-Straße 6
97080 Würzburg
Duitsland